83 411 10 47

Czy rolnik może ogłosić upadłość konsumencką?

Klientka, prowadząca gospodarstwo rolne, posiada liczne zadłużenia, których nie jest w stanie regularnie spłacać. Zastanawia się, czy jako osoba prowadząca działalność rolną jest w stanie ogłosić upadłość konsumencką.

W 2003 r., gdy ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze została wprowadzona w życie art. 6 wyłączał możliwość ogłoszenia upadłości, jako przedsiębiorcy osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne. Należy wskazać, że prawo upadłościowe i naprawcze nie przewidywało upadłości konsumenckiej od początku wejścia w życie.

Upadłość konsumencka została wprowadzona w roku 2009 r. wówczas pojawiły się wątpliwości czy osoba prowadząca gospodarstwo rolne może ogłosić upadłość konsumencką. Dopiero wraz ze zmianą prawa upadłościowego w 2015 r. liberalizującego przepisy upadłości konsumenckiej, dokonano również zmiany art. 6. Zgodnie z jego obecnym brzmieniem wyłączenie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy obejmuje osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Od wprowadzenia instytucji upadłości konsumenckiej istniało wiele rozbieżnych poglądów, co do uznania zdolności upadłościowej konsumenckiej osoby prowadzącej działalność rolniczą.

Obecne brzmienie ustawy jednoznacznie dopuściło możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoby prowadzącej działalność rolniczą, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej lub zawodowej powoduje, iż posiadacz gospodarstwa podlega przepisom o upadłości przedsiębiorcy.

Należy wskazać, że gospodarstwo rolne wchodzi w skład masy upadłościowej, z której syndyk, po sprzedaży składników majątkowych upadłego, będzie zaspokajał wierzycieli.

 

wróć do strony głównej