83 411 10 47

Jak długo trwa konsumenckie postępowanie upadłościowe?

Dla osób, które zmagają się z problemami nadmiernego zadłużenia, i wpadli w w spiralę zadłużenia, możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej jest sposobem na zdjęcie z szyi zaciskającej się pętli. Upadłość konsumencka jest szansą na uporządkowanie swoich finansów i spokojne życie – bez windykatorów, nakazów zapłaty, komornika. Podczas wizyty w Ośrodku często pada pytanie: Jak długo trwa postępowanie upadłościowe?

Na wstępie trzeba podkreślić, że nie ma w tym zakresie żadnych ustawowych terminów. Czas od złożenia wniosku do jego rozpatrzenia jest różny w poszczególnych sądach i zależy m. in. od ilości rozpatrywanych wniosków, orzekających sędziów.

Rozpatrzenie wniosku od 3 do 4 miesięcy

Z naszego doświadczenia wynika, że wniosek jest rozpoznany przez sąd po 3-4 miesiącach od złożenia. Upadłość powoduje szereg zmian w sytuacji upadłego. W przypadku wcześniejszego postępowania egzekucyjnego, staje się ono zawieszone, a po uprawomocnieniu się postanowienia zostaje umorzone. Majątek upadłego staje się masą upadłościową, którą zarządza teraz syndyk.

Zarząd syndyka trwa średnio rok – nawet, gdy nie ma majątku

Syndyk zostaje powołany przez sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Jego głównym zadaniem jest weryfikacja listy wierzycieli, powiadomienie ich o upadłości, także komorników, którzy prowadzą wobec upadłego postępowania egzekucyjne, oraz sprzedaż majątku upadłego. Ten etap trwa ok. roku i nie ma większego znaczenia, czy upadły miał np. dom, mieszkanie, czy był całkowicie pozbawiony majątku.

Plan spłaty do – 36 miesięcy

Następnym etapem w postępowaniu upadłościowym jest postanowienie sądu o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Plan spłaty zakłada, że przez okres 12, 24 lub 36 miesięcy upadły będzie wnosił na poczet swoich zobowiązań – określoną kwotę. O wysokości kwoty decyduje sąd. Przy jej określeniu, sąd będzie brał pod uwagę przede wszystkim dochody uzyskiwane przez upadłego, bez względu na wysokość zobowiązań. Po zrealizowaniu w terminie planu spłaty i po złożeniu przez upadłego corocznego sprawozdania, zobowiązania, które nie zostały zaspokojone w wyniku realizacji planu spłaty, zostają przez sąd umorzone w całości.

Plan spłaty do 7 lat 

Dla tych, którzy doprowadzili do swojej niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, na mocy nowych przepisów obowiązujących od 25 marca 2020 roku, upadłość będzie możliwa. Jednak w tym wypadku sąd zastosuje wydłużenie planu spłaty do maksymalnie 7 lat.

Bez planu spłaty krócej

Postępowanie może zakończyć się szybciej, bez konieczności realizacji planu spłaty. Sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W takim przypadku postępowanie upadłościowe będzie zdecydowanie krótsze i zakończy się po około roku od złożenia wniosku o upadłość konsumencką.

wróć do strony głównej