83 411 10 47

Ponowne złożenie wniosku po nowelizacji

Ponowne złożenie wniosku – nowelizacja

Po 24 marca 2020 r. wygasa przepis art. 491 p.4 prawa upadłościowego. Sąd straci uprawnienie do oddalenia wniosku z powodu doprowadzenia do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, braku przesłanek humanitarnych czy słusznościowych, czy nie złożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości swojego przedsiębiorstwa (dla byłych przedsiębiorców). Po nowelizacji sąd nie będzie miał podstaw do oddalenia wniosku i jeśli wniosek będzie sporządzony rzetelnie, to sąd ogłosi upadłość dłużnika.

Wraz z nowelizacją zmienią nam się nie tylko przesłanki oddalenia wniosku, ale także cała procedura oddłużeniowa. Przed ponownym złożeniem wniosku należy jeszcze raz przeanalizować swoją sytuację życiową i finansową.  Być może teraz plan spłaty zadłużenia nie będzie trwał 3 lata, a nawet 7 lat. Wraz z nowelizacją sąd zyskał też możliwość odmowy ustalenia planu spłaty, a wtedy w ogóle nie dostaniesz oddłużenia.

Od tego jakie były podstawy wystąpienia niewypłacalności i jak to jak zakwalifikuje sąd – będzie zależało, na jaki okres będzie ustalony plan spłaty:

  • długi bez winy zadłużonego – do 3 lat,
  • doprowadzenie do swojej niewypłacalności umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa – do 7 lat,
  • doprowadzenie do niewypłacalności lub istotne jego zwiększenie w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań – odmowa planu spłaty

Należy przeanalizować, co wejdzie w skład masy upadłościowej i ile syndyk będzie w stanie uzyskać środków. Szczególnie istotne ile można uzyskać ze sprzedaży mieszkania w postępowaniu upadłościowym ze względu na możliwość uzyskania kwoty na zabezpieczenie czynszu od 12 do 24 miesięcy. Nie mniej istotne będą koszty syndyka, pomocy prawnej.

Rozważ, jakie będą twoje hipotetyczne przychody w przyszłości i ile może wynieść w twoim przypadku rata spłaty wg planu spłaty.

Oczywiście, obliczenia będą tylko przybliżone, bo w ramach uznania sędziowskiego jest orzeczenie, do jakiej grupy zakwalifikuję sąd upadłościowy, a w skutek tego ile będzie trwać plan spłaty i w jakich wysokościach można spodziewać się kwot spłaty. Złożenie wniosku powinna poprzedzić gruntowna analiza sytuacji z profesjonalistami, którzy pozwolą Ci oszacować twoje ryzyka.

wróć do strony głównej